Metrologia

 • Calibracions i certificacions.
 • Calibres tampó, llisos, de rosca i anells.
 • Columnes de medició.
 • Compassos.
 • Duròmetres.
 • Escaires llisos i amb ales.
 • Flexòmetres i cintes mètriques.
 • Goniòmetresi transportadors d’angles.
 • Gramils d’alçada.
 • -nclinòmetres.
 • Joc de galgues, de gruixos, de radis…
 • Lupes.
 • Marbres de medició.
 • Micròmetres exteriors, interiors i de varilles.
 • Mirafons mecànics i digitals.
 • Nivells de precisió.
 • Peus de rei analògics, de rellotge, digitals, de torner.
 • Regles rígides i flexibles.
 • Rellotges comparadors.
 • Rellotges palpadors.