Accessoris per a màquina / eina

 • Aparells de roscar.
 • Brides i elements de fixació.
 • Capçals angulars, de forats múltiples.
 • Capçals portamascles.
 • Garres per plats de torn.
 • Mordaces manuals.
 • Mordaces hidràuliques.
 • Pinces de torn, hidràuliques, expansibles, tipus ER.
 • Plats divisors.
 • Plats de torn universals de 3 i 4 garres.
 • Plats de torn de garres independents de 3 i 4 garres.
 • Plats de torn hidràulics.
 • Plats magnètics i electromagnètics.
 • Portabroques manuals i automàtics.
 • Portaeines motoritzats.
 • Portafreses weldon, cilíndrics, morse.
 • Porta pinces ER, hidràulics, tèrmics.
 • Punts zero.
 • Punts de torn fixes, giratoris, d’acer i de metall dur.
 • Torretes de torn manuals, automàtiques i de canvi ràpid.