Eines de tall

 • Avellanadors HSS d’acer ràpid i de metall dur.
 • Broques HSS d’acer ràpid i HSSCo al cobalt.
 • Broques de metall dur, amb i sense refrigeració.
 • Broques de plaquetes intercanviables.
 • Discos de tronçadora.
 • Eines de torn soldades per cilindrar, mandrinar…
 • Escariadors de mà i de màquina, d’HSS i de metall dur.
 • Fileres de roscar M, MF, W, G, UNF, UNC…
 • Freses Allen bidiametrals.
 • Freses HSS d’acer ràpid i HSSCo al cobalt.
 • Freses de metall dur amb Z2, Z4… tòriques i esfèriques.
 • Fulles de serra manuals i automàtiques.
 • Grafiles per moletejar.
 • Mascles de roscar manuals M, MF, W, G, UNF, UNC…
 • Mascles de roscar a màquina M, MF, W, G, UNF, UNC…
 • Plats de plaqueta intercanviable de fresar, escairar i copiar.
 • Plaquetes de fresar i de torn, de metall dur, de CBN, de ceràmica…
 • Portaeines de torn de plaqueta intercanviable.
 • Serres de cinta bimetàl·liques i de metall dur.
 • Serres circulars d’acer ràpid i de metall dur.