Maquinària per a taller i soldadura

 • Compressors de pistó, de cargol, dipòsits, secadors, refrigeradors…
 • Equips de tall per plasma.
 • Extractors de fum de soldadura.
 • Fresadores universals i de torreta.
 • Serres de cinta manuals i automàtiques.
 • Soldadors per elèctrode MMA, per fil MIG/MAG per varilla TIG…
 • Trepants de sobretaula, de columna, de taula fixe…
 • Torns cilíndrics convencionals, de CNC.
 • Tronçadores de disc manuals i automàtiques.
 • Unitats de foradar i de roscar.
 • Visualitzadors de cotes.
 • Xamfranadores.
 • Aspiradors, escombradores i fregadores industrials.