Protecció i seguretat

 • Auriculars, bandes i taps protectors d’oïda.
 • Botes i sabates de seguretat.
 • Cascs i gorres de seguretat.
 • Catifes per llocs de treball i antilliscants.
 • Cortines i paravents per soldadura.
 • Davantals per soldadura.
 • Equips de protecció autònoma.
 • Faixes de protecció lumbar.
 • Filtres i pre-filtres per mascaretes.
 • Guants de pell, de serratge, anti-tall, d’un sol ús, de soldadura, anti-calòrics, sintètics…
 • Mascares d’un sol ús, integrals, semi-mascares…
 • Pantalles facials, de soldar manuals i automàtiques.
 • Productes d’absorció de líquids.
 • Protecció anti-caigudes (arnesos, cordes, línies de vida…)
 • Proteccions per màquina/eina.
 • Ulleres de protecció, de soldadura i graduades.
 • Senyals i rètols de seguretat.